از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

contact us

Phone: (+9835) 3-8253351
Mobile phone: (+98) 9121909294
Fax:(+9835) 3-8253351

Address: Yazd – 50 km road Rafsanjan -Tootiya yazd company


 

 

Loading...