از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

خرما

نوع ها آیتم منو: محصولات شرکت طوطیای یزد
خرما

خرما پس از شکفتن التهاب خون را تسکین می دهد و برای امراض مفید بوده است . قوه بینایی ، شنوایی ، درد مفاصل – سیاتیک را درمان می کند و برای درد های سرطانی مفید است . برای کسانی که از خوردن قند و شیرینی به خاطر چاق شدن پرهیز می کنند ، جایگزین خوبی می تواند باشد.