از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

کله قوچی

نوع ها آیتم منو: محصولات شرکت طوطیای یزد
کله قوچی

پسته کله قوچی :

درشت ترین نوع پسته می باشد و بیشترین شهرت آن به خاطر اندازه ظاهری آن است. درجه خنداني پوست استخواني خیلی زياد، رنگ رويي مغز سرخ خاكستري بوده و رنگ پوست استخواني سفيد با تيرگي متوسط است