از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

پسته اکبری

نوع ها آیتم منو: محصولات شرکت طوطیای یزد
پسته اکبری

پسته اکبری پسته اکبری که مشخصه آن شکل بادامی (مستطیلی) کشیده و درشت میباشد. درجه خنداني پوست استخواني زياد، رنگ رويي مغز بنفش قهوه ای، رنگ پوست استخواني کرم تيره است