از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

فندق

نوع ها آیتم منو: محصولات شرکت طوطیای یزد
فندق

بهترین تقویت کننده مغز وسوخته آن طبق دستور بهترین درمان طاسی است.روغن آن مقوی معده و اگر آن را درمحل گزیدگی بمالند زهر آن ازبدن می رود.دارای آهک،فسفر،گوگرد،پتاسیم ودارای ویتامین های آ،د،ای است،برای دردمعده و دماغ وبهتر کردن تیروئیدهای شهوانی است.