از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

بادام

نوع ها آیتم منو: محصولات شرکت طوطیای یزد
بادام

مغز بوداده آن مقوی مغز سلسه اعصاب است.بینایی را تقویت می کندو برای تنگی نفس خوب است.مغز تلخ اگر با نعنا خورده شود برای درد کلیه و اگر باعسل خورده شود برای کیسه صفرا وکبد مفید است و برای زخم های چرکی هم مفید است وبرای رفع بی خوابی مفید است.