از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

انجیر

نوع ها آیتم منو: محصولات شرکت طوطیای یزد
انجیر

انجیر در زبان انگلیسی بانام فیگ،دریونان با نام سیکور یا تینا،در عربی با تین خوانده می شود.میوه انجیر برای نرم کردن سینه و روده خوب است.دارای خاصیت

ویژه ای می باشد جوشانده انجیر در التهاب دستگاه تنفس و قرقره کردن آن برای گلو ودر سرماخوردگی مفید بوده وعفونت های لثه را نیز درمان می کند.