از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

التکی

التکی

مملو من فیتامین ث، السكر، اسيدسيتريك،دهون سائل اصلية الذى لها خواص القمح وزوالة الجراثيم التكى مفى للذين مبتلين بمرض السكر و يصفى الدم