از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

Pistachio Kernel

Pistachio Kernel

Pistachio kernel produced from closed pistachio is used in pastry,chocolate,icecream and Sausage. Based on the traditional medicine, pistachio kernel has a warm and dry nature. It helps the body to produce blood for it’s iron, so those who have anemia should have a daily pistachio consumption. It also increases the sexual power, brain, mind and stomach function. It helps the heart and nerve relaxation and opens the hepatic ducts.