از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

Closed Pistachio

Closed Pistachio

Closed pistachios,according to the type of processed pistachio, is divided to different types. The most common types are Fandoqi, Akbari,Ahmad Aqayi and Jumbo. The more the kernel in 100 grams of closed pistachio, the higher the quality.