از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

محصولات

Akbari Pistachio

Akbari Pistachio

Akbari pistachio has a long and rectangular shape.It has a high economical value in the pistachio market. Its fruits are oval-shaped, stretched and large.