از چوبی تر اما بی جان ، از چوبی بی جان ولی زنده ، در آن موجود زنده توانستیم امیدی پیدا کنیم و پس از سالها انتظار به اینجا رسیده ایم .شرکت طوطیای یزد

پسته خلال

پسته خلال

خلال پسته در تزیین انواع غذاها و شیرینیجات کاربرد دارد